malha para laje

Malha para Laje

Cód. Dimensão  Kg.
536 3x2mx15x15x3.4  
537 3x2mx20x20x3.4  
538 6×2,45mx15x15x3.2  
539 6×2,45mx10x10x4.2  
REF: 536 a 539. Categoria .